Hazne deposu

Özellikle küçük parçaların depolanmasında hazne depoları, çok sayıda uygulama için ilk tercihtir. Yüksek verim, ayrıca maksimum esneklik ve yüksek kapasiteli depo yoğunluğu sayesinde son derece büyük alan ve uygun maliyet sağlar. Hazne depolarınızın planlanması, yapımı ve modernleştirilmesinde viastore doğru danışma ortağınızdır: Ring ya da raf düzenleme cihazı aracılığıyla kullanılan tek, çift veya çok katlı farklı derin depolama hazneleri için optimum çözümler sunuyoruz. Çeşitli yük kaldırma gereçleriyle gerek standart hazneler gerekse münferit yükleme taşıyıcıları için optimum kullanım sunuyoruz. Ambar yönetim sistemi (WMS) viadat ve SAP lojistik çözümler, tüm işlemleri yönetir, denetler ve kumanda eder ve böylece hata oranını belirgin olarak düşürür. Böylelikle her hazne doğru zamanda doğru yerde olur.

Behälterlager GEMÜ

Daha fazla bilgi ve videoyu medya > kütüphanemizde bulabilirsiniz.