Standart fonksiyonlar ve viastore-Add-On'lar

 • Mal girişi / depoya giriş
 • Depo yönetimi / depo stratejisi
 • Mal çıkışı / depodan çıkış
 • Envanter alımı
 • Depo genel durumu
 • Yönetim
 • Nakliye kumandası

 • Mal girişi
 • Kalite kontrolü
 • Ambalaj değişikliği, dekonsolidasyon
 • Sayım ve kontrol sonuçları
 • Depoya giriş stratejileri
 • Depo yeri yönetimi
 • Depolamak ve üstünü örtmek
 • Cross Docking
 • Ürün iade işlemleri

 • Depo alanı bulmak
 • Depo rafı optimizasyonu
 • Depolama yönetimi
 • Tehlikeli madde depolamak
 • Stok rezervasyonu
 • Ek
 • Hurdalama
 • Slotting ve depo yeniden düzenlemesi

 • (Çoklu) Müşteri yeteneği
 • Stok yönetimi
 • Sipariş yönetimi
 • Kayıt değişikliği
 • MHD yönetimi
 • Seri numarası yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Konsinye
 • Vendor Managed Inventory
 • Ana veri yönetimi
 • Arşivleme

 • Forklift yönetim sistemi (SLS)
 • RF / RFID (mobil veri toplama)
 • Pick-by-Voice
 • Entegre MFS
 • Robotik
 • Otomasyon

 • Dalga yönetimi
 • Depo siparişi oluşturmak
 • Komisyonlama
 • Paketle
 • Paket spesifikasyonu
 • Ambalaj optimizasyonu
 • Ağırlık kontrolü
 • Value Added Services
 • Kapı hazırlamak
 • Gümrük
 • Depoya giriş envanteri
 • Örnek gün / numune envanteri
 • Sürekli envanter
 • Ad-hoc envanter
 • Cycle Counting
 • Eşik değer ayarlı envanter

 • Kaynak yönetimi
 • KPIs / Dashboards
 • Depo yönetim monitörü
 • Depo kokpiti/listeler
 • İş yükü mal girişi